Vallen is een groot probleem onder senioren met vaak ingrijpende persoonlijke, maatschappelijke en financiële gevolgen. Jaarlijks tellen we gemiddeld 43.000 65 plussers die op een Spoedeisende Hulpafdeling worden behandeld als gevolg van een val. Vanwege de toenemende vergrijzing is de prognose dat dit aantal in 2030 zal stijgen tot 140.000. Aandacht voor bewegen en valpreventie en valreductie voor hen die als eens gevallen zijn, kan het aantal valletsels drastisch verminderen. Het is bewezen dat de interventie In Balans daar een bijdrage aan kan leveren. Uit onderzoek blijkt dat ouderen maar liefst 61% minder kans maken om te vallen en de valangst met 37% afneemt.

Wat is Senioren in Balans?

Senioren in Balans is een interventie om de stazekerheid van ouderen te bevorderen en daarmee het aantal valongevallen te verminderen. De interventie bestaat uit drie delen:

  • Informatie over de oorzaken van vallen
  • Bewustwording wat ouderen zelf kunnen doen om vallen te voorkomen
  • Valtraining bestaande uit bewegingsoefeningen

De cursus duurt 10 weken en wordt begeleid door Rosemary Kracht.