Wat zijn etalagebenen?

De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. U heeft misschien wel gehoord dat u ‘etalagebenen’ heeft. Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel. De medische term voor deze aandoening is claudicatio intermittens. Artsen gebruiken ook wel de term perifeer arteriëel vaatlijden (PAV).

Waar komt de pijn in de benen vandaan?

De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de benen. In de loop van de jaren kan slagaderverkalking vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken.

Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Heeft u vernauwingen in de slagaders? Dan komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spieren. Er ontstaat een zuurstoftekort in de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in uw been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

Wat is de oorzaak?

Risicofactoren voor vernauwingen in de beenslagader zijn:

  • roken
  • hoge bloeddruk
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
  • overgewicht
  • weinig lichaamsbeweging

Ook spelen aanleg en leeftijd een rol.

Behandeling

Meestal verwijst uw vaatspecialist of uw huisarts u naar ons omdat wij aangesloten zijn bij het claudicationet. Dit is een professioneel samenwerkingsverband tussen verwijzer en fysiotherapeut dat is opgericht om de best mogelijke zorg te bieden bij etalagebenen.

 Nadat tijdens een vraaggesprek en een loopbandtest is vastgesteld wanneer u problemen krijgt tijdens het lopen wordt er gestart met de looptraining. Ondanks de pijn in de benen probeert u, onder begeleiding in de praktijk, steeds langer te lopen. Ook krijgt u uitleg hoe u deze looptraining thuis uit dient te voeren en wat er mogelijk aan uw leefstijl verandert moet worden om zo effectief mogelijk te werken aan uw herstel. Over uw voortgang informeren wij uw arts op afgesproken momenten tijdens uw behandeltraject.

Vanaf 2017 worden 37 behandelingen voor deze therapie uit de basisverzekering vergoed.